Bồi dưỡng học sinh giỏi In
Thứ tư, 10 Tháng 4 2013 17:23

Giáo Viên bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Thành phố

Năm học 2012 - 2013

ngoccat

Thầy Lê Ngọc Cát

Tổ trưởng tổ Hoá

Giáo Viên bồi dưỡng môn Hoá 

Thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi:

- 04 học sinh đạt giải Ba cấp thành phố

dinh-thi-minh

Cô Đinh Thị Minh

Tổ trưởng Tổ Toán

Giáo viên bồi dưỡng môn Toán

Thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi:

- 01 học sinh đạt giải Nhất cấp thành phố 

- 02 học sinh đạt giải Ba cấp thành phố 

khuong-thi-thanh

Cô Khương Thị Thanh

Giáo viên bồi dưỡng môn Toán

Thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi:

- 01 học sinh đạt giải Nhất cấp thành phố 

- 02 học sinh đạt giải Ba cấp thành phố 

truong-chi-trung

Thầy Trương Chí Trung

Giáo Viên bồi dưỡng môn Lý

Thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi:

- 02 học sinh đạt giải Nhì cấp thành phố 

- 03 học sinh đạt giải Ba cấp thành phố 

tran-thi-xuan-huong

Cô Trần Thị Xuân Hương

Giáo Viên bồi dưỡng môn Lý

Tổ trưởng tổ bộ môn Lý

Thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi:

- 02 học sinh đạt giải Nhì cấp thành phố 

- 03 học sinh đạt giải Ba cấp thành phố 

cao-thi-lan-phuong

Cô Cao Thị Lan Phương

Tổ trưởng tô Sinh Vật

Giáo viên bồi dưỡng môn Sinh

Thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi:

- 01 học sinh đạt giải Nhất cấp thành phố 

- 04 học sinh đạt giải Ba cấp thành phố 

 nguyen-thi-quyen-phuong

Cô Nguyễn Thị Quyền Phương

Giáo viên bồi dưỡng môn Sinh

Thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi:

- 01 học sinh đạt giải Nhất cấp thành phố 

- 04 học sinh đạt giải Ba cấp thành phố 

vo-thi-kim-le

Cô Võ Thị Kim Lệ

Tổ trưởng tổ Ngữ Văn 

Giáo viên bồi dưỡng môn Văn

Thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi:

- 01 học sinh đạt giải Nhất cấp thành phố 

- 02 học sinh đạt giải Nhì cấp thành phố 

- 02 học sinh đạt giải Ba cấp thành phố 

huynh-thi-kim-dung

Cô Huỳnh Thị Kim Dung

Tổ phó tổ môn Ngữ Văn

Giáo viên bồi dưỡng môn Văn

Thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi:

- 01 học sinh đạt giải Nhất cấp thành phố 

- 02 học sinh đạt giải Nhì cấp thành phố 

- 02 học sinh đạt giải Ba cấp thành phố 

anhthe

Cô Trần Thuý Diệp

Tổ trưởng tổ Anh Văn

Giáo viên bồi dưỡng môn Anh văn

Thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi:

- 03 học sinh đạt giải Ba cấp thành phố 

tran-thi-ngoc-nga

Cô Trần Thị Ngọc Nga

Tổ trưởng tổ Công Nghệ

Giáo viên bồi dưỡng môn Công Nghệ khối 6 và 8

Thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi:

- 01 học sinh đạt giải Nhì cấp thành phố

- 02 học sinh đạt giải Ba cấp thành phố 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 23 Tháng 4 2013 13:45