Thời Khoá Biểu Học sinh
THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH ÁP DỤNG NGÀY 15-09-2014 In
Thứ sáu, 12 Tháng 9 2014 13:58
THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH ÁP DỤNG NGÀY 15 THÁNG 09 NĂM 2014

Cách 1: download file
Cách 2: Coi Onlinexem thêm
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 12 Tháng 9 2014 14:11
 
THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH ÁP DỤNG NGÀY 18-08-2014 In
Thứ sáu, 15 Tháng 8 2014 21:19
THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO HỌC SINH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2014   Cách 1: Click tải file   Cách 2: Xem trực tiếp trên webxem thêm
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 8 2014 21:44
 
THỜI KHÓA BIỂU HÈ 2014 (dành cho HỌC SINH) In
Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 18:46
THỜI KHÓA BIỂU HÈ 2014 DÀNH CHO HỌC SINH  ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2014   VUI LÒNG TẢI FILE xem thêm
 
Thời Khoá Biểu Học Nghề KTUD _ Năm học 2013 - 2014 In
Thứ hai, 05 Tháng 5 2014 07:42
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NGHỀ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG MÔN TIN HỌC VÀ DINH DƯỠNG NĂM HỌC 2013 - 2014 _ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/05/2014
XEM THÊMxem thêm
 
Thời Khóa Biểu Học Sinh áp dụng từ ngày 17 tháng 02 năm 2014 In
Thứ năm, 13 Tháng 2 2014 09:38
THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH _ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 2014
cách 1: CLICK VÔ ĐÂY TẢI FILE
Cách 2: http://thoikhoabieu.netai.net/web/classes.htmxem thêm
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 14 Tháng 2 2014 16:09
 
« Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 2